معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
جلسات

جلسه آموزشي سرطان در سراهاي شهرداري بهمن 98 

جلسه آموزشي فارماكوويژيلانس
جلسه
 
كارگاه
 
جلسه آموزشي
 
جسله آموزشي
 
نخستين جلسه فارماكوويژيلانس سال 1395 مورخ 06/05/1395:

دارو درماني بيماري ديابت دكتر صالحي­فـــرچهارمين (آخرين) جلسه فارماكوويژيلانس سال 1394 مورخ 19/12/1394:

جلسه آشنايي با مركز اطلاع رساني داروها و سموم (سامانه 1490)
كادر پزشكي:

آشنايي با مركز ثبت عوارض جانبي داروها

آشنايي با مركز ثبت خطاهاي دارويي
پاورپوينت

 
 
سومين جلسه فارماكوويژيلانس سال 1394 مورخ 24/09/1394:

جلسه مبارزه با قاچاق مورخ 20/08/1394

دومين جلسه فارماكوويژيلانس سال 1394 مورخ 01/07/1394:

اولين جلسه فارماكوويژيلانس سال
1394 مورخ 19/03/1394:
 

جلسه آموزشي دارودرماني فشار خون بالا دكتر صالحي فر

جلسه آموزشي دارودرماني ديابت دكتر صالحي فر

 
 
 
1398/11/12
Powered by DorsaPortal