معاونت غذا و دارو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
اطلاعيه هاي عوارض جانبي داروها (ADR)

معرفي مركز :ADR

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مركز ملي در سطح كشور به جمع آوري و ثبت گزارش‌هاي عوارض دارويي مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشكي مي پردازد. اين مركز از سال 1377 به عنوان عضو كامل سازمان جهاني بهداشت در برنامه بين المللي پايش فرآورده هاي دارويي پذيرفته شده است و از آن زمان تاكنون با سازمان مذكور و ساير كشورهاي عضو به تبادل اطلاعات در زمينه عوارض دارويي مي پردازد. هدف از بررسي عوارض دارويي دريافت شده، كاهش مرگ و مير ناشي از عوارض دارويي و پيشگيري از وقوع آنها مي باشد. در بهمن ماه سال 1385، دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهاي دارويي از سوي معاونت محترم غذا و دارو با تائيد وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي سراسر كشور ابلاغ گرديد و كليه مراكز ذيربط ملزم به گزارش عوارض و خطاهاي دارويي مشاهده شده به اين مركز گرديدند. هم چنين در سال 1384 بنا بر راي كمسيون قانوني ساخت و ورود داروها، شركت هاي داروسازي موظف به ارسال گزارش هاي مربوط به ايمني فراورده هاي خود به مركزADR شده اند كه اين مطلب مجدداً در ماده 10 دستورالعمل فوق الذكر مورد تاكيد قرار گرفته است.

اهداف عمده مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

1. شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

2. جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

3. تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده

4. شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ مي دهند.

5. تخمين جنبه هاي كمكي زيان هاي ناشي از مصرف داروها

6. تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت، شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

7. تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي

8. برگزاري جلسات علمي جهت افزايش آگاهي گروه پزشكي در ارتباط با عوارض ناخواسته دارويي

9. تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي قابل پيشگيري در مراكز درماني تابعه


چگونه مي توان عوارض دارويي را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوري گزارش هاي عوارض دارويي، فرم هاي زرد رنگي توسط اين مركز تهيه شده است كه در صورت تماس با اين مركز به تعداد لازم در اختيار كليه حرف پزشكي قرار خواهند گرفت. پس از تكميل فرم ها، مي توان آنها را به مركز ADR معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ارسال كرد.

چه مواردي را مي توان گزارش نمود؟

كليه عوارض مشكوك به مصرف فراورده هاي درماني از جمله داروها، فراورده هاي خوني، واكسن ها، مواد حاجب، موارد استفاده در دندانپزشكي يا جراحي ، فراورده هاي گياهي و محلول هاي لنز قابل گزارش به اين مركز مي باشند.

جهت گزارش يك عارضه، اطمينان از و جود ارتباط قطعي ميان مصرف فراورده و بروز عارضه ضروري نيست بلكه ترديد به ايجاد عارضه نيز قابل گزارش مي باشد. همچنين كليه عوارض مشاهده شده اعم از خفيف يا شديد، گذرا يا پايدار توسط اين مركز پذيرفته مي شود.

-هنگام گزارش يك عارضه حتي الامكان نام شركت سازنده و شماره سرس ساخت را جستجو نموده، گزارش نماييد.

-هرگز به دليل نامعلوم بودن برخي اطلات درخواستي در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرماييد.


اطلاعيه هاي منتشر شده توسط مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي داروها:
 
هشدار  در خصوص گزارش­دهي عوارض جانبي دو داروي  :Reteplase و Alteplase(مورخه 95/01/30 )  ..... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و شانزده (116): هشدار در مورد شباهت اسمي فرآورده­هاي Redukil® و Reductil® (مورخ 16/09/1394) ..... بيشتر


اطلاعيه شماره صد و پانزده (115): عوارض جدي به دنبال تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي هايپرسالين و مترونيدازول (مورخ 19/08/1394) ..... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و چهارده (114): مرگ دو بيمار به دنبال اشتباه در تزريق وريدي دوپامين (مورخ 10/08/1394) ..... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و سيزده (113): عوارض دارويي شديد به دنبال اشتباه در تزريق مقادير بيش از حد ان استيل سيستئين (مورخ 19/08/1394)......بيشتر

اطلاعيه شماره صد و دوازده (112): منع مصرف محلول انفوزيون آمينوپلاسمال اي (5% و 10%) در نوزادان و شيرخواران و كودكان تا سن دو سال كامل (مورخ 23/06/1390) ........ بيشتر

اطلاعيه شماره صد و يازده (111): هشدار در خصوص اشتباه در مصرف دارو توسط بيماران به دليل تحويل نامناسب دارو (مورخ 26/05/1390) .......بيشتر

اطلاعيه شماره صد و ده (110): هشدار در خصوص عوارض ناشي از مصرف دگزامتازون تزريقي (مورخ 05/05/1390) ....... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و نه (109): هشدار در خصوص داروهاي خوراكي پوكي استخوان و احتمال افزايش خطر ابتلا به سرطان مري (مورخ 26/05/1390) ...... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و هشت (108): جمع آوري برخي سري هاي ساخت داروي Nevelbine (مورخ 11/04/1390) بيشتر

اطلاعيه شماره صد و هفت (107): اشتباه در مقدار مصرف لووسيتريزين (مورخ 23/08/1389) ...... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و شش (106):
هشدار در خصوص مصرف فرآورده هاي تقلبي كاهش وزن (مورخ 23/08/1389) .... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و پنج (105):
هشدار در خصوص نمونه تقلبي آمپول متيل پردنيزولون استات (مورخ 16/08/1389) .... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و چهار (104):
هشدار در خصوص مصرف داروي نيفديپين (مورخ 07/07/1389) .... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و سه (103):
هشدار در خصوص عوارض قلبي-عروقي ناشي از مصرف سيبوترامين (مورخ 06/06/1389) ..... بيشتر
 

اطلاعيه شماره صد و دو (102): سفترياكسون و عوارض كشنده ناشي از آن (مورخ 29/03/1389) .... بيشتر 


اطلاعيه شماره صد و يك (101):
عوارض كشنده ناشي از مصرف فرآورده تقلبي كاهش وزن SuperSlim (مورخ 26/03/1389) .... بيشتر
 
اطلاعيه شماره صد (100): داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني و خطر ايجاد عفونت هاي فرصت طلب (مورخ 04/05/1388) .... بيشتر
 
اطلاعيه شماره نود و نه (99): هشدار در خصوص تزريق وريدي رانيتيدين (مورخ 25/03/1388) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و هشت (98):
هشدار مجدد در خصوص عوارض شديد و كشنده ناشي از مصرف سفترياكسون (مورخ 18/03/1388) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و هفت (97): داروي هاي ضد صرع و افزايش خطر افكار يا رفتار خودكشي (مورخ 30/02/1388) .... بيشتر
 

اطلاعيه شماره نود و شش (96): فني توئين و عوارض شديد پوستي (مورخ 26/12/1387) .... بيشتر


اطلاعيه شماره نود و پنج (95):
متوكلوپراميد و عوارض اكستراپيراميدال (مورخ 21/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و چهار (
94): هشدار در خصوص عوارض شديد ناشي از مصرف داروي هاي تزريقي (مورخ 21/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و سه (
93): هالوپريدول و خطر ايجاد عوارض شديد قلبي (مورخ 20/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و دو (
92): هشدار در خصوص استفاده از بي حس كننده هاي موضعي (مورخ 20/12/1387).... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و يك (91):
اختلال بروز آپلازي خالص گلبول قرمز به دنبال مصرف داروي مايكوفنولات مفتيل (مورخ 19/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود (90):
يافته هاي جديد در خصوص آسيب هاي تاندوني به دنبال مصرف فلوروكينولون ها (مورخ 18/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و نه (89):
اشتباه در تنظيم مقدار مصرف فرآورده تركيبي آمپي سيلين/سولباكتام (مورخ 18/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و هشت (88): عوارض شديد چشمي به دنبال مصرف اشتباه ®Avastin به صورت داخل زجاجيه (مورخ 17/12/1387) .... بيشتر
 

اطلاعيه شماره هشتاد و هفت (87): ترامادول و عوارض شديد ناشي از آن (مورخ 15/12/1387) .... بيشتر


اطلاعيه شماره هشتاد و شش (
86): هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشي از انفوزيون سريع ونكوماسيسن (مورخ 30/10/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و پنج (
85): هشدار مجدد در خصوص مصرف فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع سرفه و علائم سرماخوردگي در كودكان (مورخ 29/10/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و چهار (
84): حذف انديكاسيون PNE از موارد مصرف اسپري و قطره بيني دسموپرسين (مورخ 28/10/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و سه (
83): افزايش خطر بروز آسيب هاي عضلاني و رابدوميوليز ناشي از مصرف همزمان سيمواستاتين و آميودارون (مورخ 29/08/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و دو (82): جمع آوري آمپول ليدوكائين 2% ساخت شركت داروسازي شهيد قاضي (مورخ 28/08/1387) .... بيشتر
 

اطلاعيه شماره هشتاد و يك (81): سندرم استيونس جانسون و نكروز اپيدرمي سمي ناشي از داروها (مورخ 31/04/1387) .... بيشتر


اطلاعيه شماره هشتاد (80):
هشدار در خصوص عوارض شديد و كشنده ناشي از مصرف سفترياكسون (مورخ 31/04/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و نه (79):
مواد حاجب مبتني بر گادولينيوم و احتمال بروز فيبروز سيستميك نفروژنيك (مورخ 12/03/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و هشت (78):
هپارين سديم و هشدارهاي ايمني جديد (مورخ 30/02/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و هفت (77):
قطع موقت توليد و توزيع آمپول هاي هيدروكورتيزون سديم فسفات ساخت شركت داروسازي ابوريحان (مورخ 22/02/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و شش (76):
هشدار در خصوص مصرف فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگي و سرفه در كودكان با سن كمتر از دو سال (مورخ 16/11/1386) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و پنج (75):
ريسك قلبي-تنفسي متعاقب تزريق اشتباه آتراكوريوم با نام تجاري Tracrium به جاي تريامسيونولون با نام تجاري Tricortal .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و چهار (74):
هشدار در رابطه با ايجاد مسموميت كشنده با متادون در اطفال (مورخ 05/08/1386) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و سه (73):
خطا در برچسب زني فرآورده هاي تزريقي (مورخ 25/06/1386) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و دو (72):
مرگ يك كودك متعاقب تزريق اشتباه سولفات روي خوراكي (مورخ 18/06/1386) .... بيشتر
1396/06/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal