معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
مزاج فصل مزاج فصل
فصول مختلف روی بدن انسان تاثیرات مختلف داشته و تغییراتی را پدید می آورند
1399/01/16
مزاج معتدل مزاج معتدل
مزاج معتدل را می توان از هشت وجه متفاوت بررسی کرد.
1399/01/06
انواع تقلب در بازار مکمل انواع تقلب در بازار مکمل
تقلب در بازار مکمل به چند دسته تقسیم می گردد.
1398/12/13
انواع مزاج در طب سنتی انواع مزاج در طب سنتی
مزاج در لغت به معنی درهم آمیختن است و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیت یکسان و جدیدی است که درنتیجه آمیختن ارکان با یکدیگر و فعل و انفعال آنها در یک جسم مرکب به وجود می آید.
1398/12/13
انواع كيفيت در امور طبيعيه انواع كيفيت در امور طبيعيه
طبق بيان ابن سينا كيفيت ها به دو نوع فاعله و منفعله نيز تقسيم مي شوند:كيفيت فاعله به كيفيتي مي گويند كه خاصيت تاثيرگذاري بر ساير كيفيات را دارد .كيفيت منفعله به كيفيتي مي گويند كه از كيفيات فاعله تاثيرپذيري دارد .
1398/10/16
معاونت غذا و دارو
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal