معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
تاریخ: 1398/10/16 تعداد بازدید: 185
انواع كيفيت در امور طبيعيه
طبق بيان ابن سينا كيفيت ها به دو نوع فاعله و منفعله نيز تقسيم مي شوند:كيفيت فاعله به كيفيتي مي گويند كه خاصيت تاثيرگذاري بر ساير كيفيات را دارد .كيفيت منفعله به كيفيتي مي گويند كه از كيفيات فاعله تاثيرپذيري دارد .

 

طبق بيان ابن سينا كيفيت ها به دو نوع فاعله و منفعله نيز تقسيم مي شوند:

كيفيت فاعله به كيفيتي مي گويند كه خاصيت تاثيرگذاري بر ساير كيفيات را دارد و شامل حرارت و برودت(گرمي و سردي) است.

كيفيت منفعله به كيفيتي مي گويند كه از كيفيات فاعله تاثيرپذيري دارد و شامل رطوبت و يبوست(تري و خشكي) است. به عنوان مثال،تاثير حرارت موجب ايجاد خشكي مي شود؛ و بر اثر سردي ،رطوبت پديد مي آيد.

از طرف ديگر،در هركدام از اركان يك كيفيت به نهايت خود مي رسد.آتش نماد جسمي است كه در طبع خود به نهايت گرمي برسد.

آب نماد جسمي است كه در طبع خود به نهايت سردي برسد.

هوا نيز مظهر جسمي است كه به نهايت رواني و تري برسد. (تري در اينجا به معني روان بودن و سياليت به كار مي رود و با خيس شدن تفاوت دارد)

 و خاك مظهر نهايت جمود و بسته بودن وخشكي است.

هركدام از عناصري كه نام برده شده علاوه بر كيفيت غالب و بارزي كه دارند،يك كيفيت مغلوب و پنهان نيز دارند.پس كيفيت بارز عنصرآتش، گرمي و خاصيت پنهان آن خشكي است و كيفيت آشكار عنصر هوا،رطوبت و خاصيت پنهان آن سردي است.بنابراين:

خاك عنصري: سرد و خشك؛آب عنصري:سرد و تر؛هواي عنصري:گرم و تر؛و آتش عنصري:گرم و خشك است
انواع كيفيت در امور طبيعيه
Powered by DorsaPortal