معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
كمبود هاي دارويي
 
 
 
 
کمبود داروئی تیر ماه 98 
 
 کمبود های دارویی مرداد ...بیشتر ...96/06/22
کمبود دارویی اسفند.....  بیشتر .........95/12/14
 کمبود دارویی آبان.....  بیشتر   .....95/08/23
کمبود دارویی مهر.....   بیشتر   .....95/08/12
 کمبود دارویی شهریور .....بیشتر....95/07/25
 
کمبودهای دارویی تیر.... بیشتر.....(95/5/19)
 
کمبود های دارویی خرداد  .... بیشتر ....  (95/3/24 )

کمبودهای دارویی اردیبهشت .... بیشتر .... ( 95/3/18 )

کمبودهای دارویی فروردین .... بیشتر .... ( 13/2/95 )

 کمبود دارویی اسفند ماه .... بیشتر .....(1395/01/16
 
کمبود دارویی بهمن ماه ..... بیشتر ..... (1394/12/15)
کمبود دارویی آذر ماه (20/10/94)
 
 
 

راهنمای ثبت نام داروخانه ها در سامانه کمبودهای دارویی
:(file )
 
 
 

 
1399/02/03
Powered by DorsaPortal