معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
داروسازان
 
 
پروتكل هاي دارو درماني باليني     شش ماهه اول سال 1396
 
پروتكل هاي دارو درماني باليني شش ماهه دوم سال 1395
 
 
پروتكل هاي دارو درماني باليني شش ماهه اول سال 1395
 
 
 
منبع علمي داروسازان سال 1393

1. كتاب اطلاعات كاربردي در داروخانه (ويژه داروسازان)-فايل pdf

تاليف، تدوين وگردآوري: دكتر فريبا احمدي زر، دكتر نسرين خوش نويس
فصول: سوم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم- نهم- يازدهم- چهاردهم
 

  1. 2-كتاب راهنماي نگهداري و آماده سازي داروهاي بيمارستاني فايل pdf     

تاليف : دكتر مينا اميني، دكتر ابراهيم صالحي فر، دكتر شهرام علا

فصل ششم: اصول ناسازگاري داروهاي تزريقي

 

1396/05/24
Powered by DorsaPortal