معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
رسالت و ارزشها

 رسالت 
(mission)
 رسالت اداره تجهيزات دانشگاه علوم پزشكي مازندران ايجاد شرايط مناسب در حوزه تجهيزات پزشكي در بالاترين سطح ممكن كمي و كيفي بمنظور ارائه خدمات درماني تشخيصي مراقبتي و آموزشي مناسب و افزايش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع و كاركنان است. اين اداره ، تحقق و دستيابي به اهداف زير را وظيفه خود مي داند:
 
1.
ارائه خدمات سلامت منطبق با نيازهاي مراجعين با رعايت بهبود مستمر كيفيت خدمات
2. توجه به آموزش مداوم ، مهارت آموزي پرسنل
3. ايجاد تعامل سازنده با صاحبان فرايند درراستاي عدالت در سلامت
4. بهره گيري از دانش و تجارب ارزشمند افراد متخصص و مجرب در جهت نيل به اهداف سازماني

 
ارزشها  ( VALUSE) 
 
ارزشهاي حاكم بر اداره ما عبارتند از:
 
1.  تكريم و ارزشگذاري : حفظ كرامت انساني مراجعين و كاركنان و نظر به زندگي هر فرد به عنوان يك هديه الهي
2. 
اعتماد سازي : وجود ارتباط دو طرفه با مراجعين و هچنين در ميان كاركنان كه منجر به جلب اعتماد آنها شود
3. 
كار گروهي : همكاري همه جانبه به همراه تلاش در راستاي منافع بيمار به گونه اي كه باعث بهبود در وضعيت سلامتي جامعه تحت پوشش شود
4. 
تعامل : تعامل پرسنل با ارباب رجوع
5. 
صداقت: رعايت صداقت ، وجود وجدان كاري و انصاف به همراه بررسي دقيق و پاسخگويي در قبال ارباب رجوع
6. 
پايبندي به اصول اخلاقي و حرفه اي : اعتقاد و التزام به اصول اخلاقي اسلامي و حرفه اي در ارائه خدمات
7. 
ارتقاء سطح علمي و عملي : افزايش سطح علمي و عملي كاركنان همگام با پيشرفت هاي علمي در دنيا
8. 
مشتري مداري و بيمار محوري
 
 
1394/08/05
Powered by DorsaPortal