معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
جانشين معاون
دكتر زهرا باقر زادگان
جانشين معاون غذا و دارو
دكتري دارو سازي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 
شماره تماس
01133044013 
1397/05/20
Powered by DorsaPortal