معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
جلسات

جلسه آموزشي سرطان در سراهاي شهرداري بهمن 98 

جلسه آموزشي فارماكوويژيلانس
جلسه
 
كارگاه
 
جلسه آموزشي
 
جسله آموزشي
 
نخستين جلسه فارماكوويژيلانس سال 1395 مورخ 06/05/1395:

دارو درماني بيماري ديابت دكتر صالحي­فـــرچهارمين (آخرين) جلسه فارماكوويژيلانس سال 1394 مورخ 19/12/1394:

جلسه آشنايي با مركز اطلاع رساني داروها و سموم (سامانه 1490)
كادر پزشكي:

آشنايي با مركز ثبت عوارض جانبي داروها

آشنايي با مركز ثبت خطاهاي دارويي
پاورپوينت

 
 
سومين جلسه فارماكوويژيلانس سال 1394 مورخ 24/09/1394:

جلسه مبارزه با قاچاق مورخ 20/08/1394

دومين جلسه فارماكوويژيلانس سال 1394 مورخ 01/07/1394:

اولين جلسه فارماكوويژيلانس سال
1394 مورخ 19/03/1394:
 

جلسه آموزشي دارودرماني فشار خون بالا دكتر صالحي فر

جلسه آموزشي دارودرماني ديابت دكتر صالحي فر

 
 
 
1398/11/12
Powered by DorsaPortal