معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
اطلاعيه هاي عوارض جانبي داروها (ADR)

معرفي مركز :ADR
مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مركز ملي در سطح كشور به جمع آوري و ثبت گزارش‌هاي عوارض دارويي مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشكي مي پردازد. اين مركز از سال 1377 به عنوان عضو كامل سازمان جهاني بهداشت در برنامه بين المللي پايش فرآورده هاي دارويي پذيرفته شده است و از آن زمان تاكنون با سازمان مذكور و ساير كشورهاي عضو به تبادل اطلاعات در زمينه عوارض دارويي مي پردازد. هدف از بررسي عوارض دارويي دريافت شده، كاهش مرگ و مير ناشي از عوارض دارويي و پيشگيري از وقوع آنها مي باشد. در بهمن ماه سال 1385، دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهاي دارويي از سوي معاونت محترم غذا و دارو با تائيد وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي سراسر كشور ابلاغ گرديد و كليه مراكز ذيربط ملزم به گزارش عوارض و خطاهاي دارويي مشاهده شده به اين مركز گرديدند. هم چنين در سال 1384 بنا بر راي كمسيون قانوني ساخت و ورود داروها، شركت هاي داروسازي موظف به ارسال گزارش هاي مربوط به ايمني فراورده هاي خود به مركزADR شده اند كه اين مطلب مجدداً در ماده 10 دستورالعمل فوق الذكر مورد تاكيد قرار گرفته است.

اهداف عمده مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

1. شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

2. جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

3. تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده

4. شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ مي دهند.

5. تخمين جنبه هاي كمكي زيان هاي ناشي از مصرف داروها

6. تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت، شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

7. تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي

8. برگزاري جلسات علمي جهت افزايش آگاهي گروه پزشكي در ارتباط با عوارض ناخواسته دارويي

9. تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي قابل پيشگيري در مراكز درماني تابعه


چگونه مي توان عوارض دارويي را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوري گزارش هاي عوارض دارويي، فرم هاي زرد رنگي توسط اين مركز تهيه شده است كه در صورت تماس با اين مركز به تعداد لازم در اختيار كليه حرف پزشكي قرار خواهند گرفت. پس از تكميل فرم ها، مي توان آنها را به مركز ADR معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ارسال كرد.

چه مواردي را مي توان گزارش نمود؟

كليه عوارض مشكوك به مصرف فراورده هاي درماني از جمله داروها، فراورده هاي خوني، واكسن ها، مواد حاجب، موارد استفاده در دندانپزشكي يا جراحي ، فراورده هاي گياهي و محلول هاي لنز قابل گزارش به اين مركز مي باشند.

جهت گزارش يك عارضه، اطمينان از و جود ارتباط قطعي ميان مصرف فراورده و بروز عارضه ضروري نيست بلكه ترديد به ايجاد عارضه نيز قابل گزارش مي باشد. همچنين كليه عوارض مشاهده شده اعم از خفيف يا شديد، گذرا يا پايدار توسط اين مركز پذيرفته مي شود.

-هنگام گزارش يك عارضه حتي الامكان نام شركت سازنده و شماره سرس ساخت را جستجو نموده، گزارش نماييد.

-هرگز به دليل نامعلوم بودن برخي اطلات درخواستي در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرماييد.


اطلاعيه هاي منتشر شده توسط مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي داروها:
 
هشدار  در خصوص گزارش­دهي عوارض جانبي دو داروي  :Reteplase و Alteplase(مورخه 95/01/30 )  ..... بيشتر
 

اطلاعيه شماره صد و شانزده (116): هشدار در مورد شباهت اسمي فرآورده­هاي Redukil® و Reductil® (مورخ 16/09/1394) ..... بيشتر


اطلاعيه شماره صد و پانزده (115): عوارض جدي به دنبال تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي هايپرسالين و مترونيدازول (مورخ 19/08/1394) ..... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و چهارده (114): مرگ دو بيمار به دنبال اشتباه در تزريق وريدي دوپامين (مورخ 10/08/1394) ..... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و سيزده (113): عوارض دارويي شديد به دنبال اشتباه در تزريق مقادير بيش از حد ان استيل سيستئين (مورخ 19/08/1394)......بيشتر

اطلاعيه شماره صد و دوازده (112): منع مصرف محلول انفوزيون آمينوپلاسمال اي (5% و 10%) در نوزادان و شيرخواران و كودكان تا سن دو سال كامل (مورخ 23/06/1390) ........ بيشتر

اطلاعيه شماره صد و يازده (111): هشدار در خصوص اشتباه در مصرف دارو توسط بيماران به دليل تحويل نامناسب دارو (مورخ 26/05/1390) .......بيشتر

اطلاعيه شماره صد و ده (110): هشدار در خصوص عوارض ناشي از مصرف دگزامتازون تزريقي (مورخ 05/05/1390) ....... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و نه (109): هشدار در خصوص داروهاي خوراكي پوكي استخوان و احتمال افزايش خطر ابتلا به سرطان مري (مورخ 26/05/1390) ...... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و هشت (108): جمع آوري برخي سري هاي ساخت داروي Nevelbine (مورخ 11/04/1390) بيشتر

اطلاعيه شماره صد و هفت (107): اشتباه در مقدار مصرف لووسيتريزين (مورخ 23/08/1389) ...... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و شش (106): هشدار در خصوص مصرف فرآورده هاي تقلبي كاهش وزن (مورخ 23/08/1389) .... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و پنج (105): هشدار در خصوص نمونه تقلبي آمپول متيل پردنيزولون استات (مورخ 16/08/1389) .... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و چهار (104): هشدار در خصوص مصرف داروي نيفديپين (مورخ 07/07/1389) .... بيشتر

اطلاعيه شماره صد و سه (103): هشدار در خصوص عوارض قلبي-عروقي ناشي از مصرف سيبوترامين (مورخ 06/06/1389) ..... بيشتر
 

اطلاعيه شماره صد و دو (102): سفترياكسون و عوارض كشنده ناشي از آن (مورخ 29/03/1389) .... بيشتر 


اطلاعيه شماره صد و يك (101): عوارض كشنده ناشي از مصرف فرآورده تقلبي كاهش وزن SuperSlim (مورخ 26/03/1389) .... بيشتر
 
اطلاعيه شماره صد (100): داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني و خطر ايجاد عفونت هاي فرصت طلب (مورخ 04/05/1388) .... بيشتر
 
اطلاعيه شماره نود و نه (99): هشدار در خصوص تزريق وريدي رانيتيدين (مورخ 25/03/1388) ....بيشتر

اطلاعيه شماره نود و هشت (98): هشدار مجدد در خصوص عوارض شديد و كشنده ناشي از مصرف سفترياكسون (مورخ 18/03/1388)....بيشتر

اطلاعيه شماره نود و هفت (97): داروي هاي ضد صرع و افزايش خطر افكار يا رفتار خودكشي (مورخ 30/02/1388) .... بيشتر
 

اطلاعيه شماره نود و شش (96): فني توئين و عوارض شديد پوستي (مورخ 26/12/1387) .... بيشتر


اطلاعيه شماره نود و پنج (95): متوكلوپراميد و عوارض اكستراپيراميدال (مورخ 21/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و چهار (94): هشدار در خصوص عوارض شديد ناشي از مصرف داروي هاي تزريقي (مورخ 21/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و سه (93): هالوپريدول و خطر ايجاد عوارض شديد قلبي (مورخ 20/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و دو (92): هشدار در خصوص استفاده از بي حس كننده هاي موضعي (مورخ 20/12/1387).... بيشتر

اطلاعيه شماره نود و يك (91): اختلال بروز آپلازي خالص گلبول قرمز به دنبال مصرف داروي مايكوفنولات مفتيل (مورخ 19/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره نود (90): يافته هاي جديد در خصوص آسيب هاي تاندوني به دنبال مصرف فلوروكينولون ها (مورخ 18/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و نه (89): اشتباه در تنظيم مقدار مصرف فرآورده تركيبي آمپي سيلين/سولباكتام (مورخ 18/12/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و هشت (88): عوارض شديد چشمي به دنبال مصرف اشتباه ®Avastin به صورت داخل زجاجيه (مورخ 17/12/1387) .... بيشتر
 

اطلاعيه شماره هشتاد و هفت (87): ترامادول و عوارض شديد ناشي از آن (مورخ 15/12/1387) .... بيشتر


اطلاعيه شماره هشتاد و شش (86): هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشي از انفوزيون سريع ونكوماسيسن (مورخ 30/10/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و پنج (85): هشدار مجدد در خصوص مصرف فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع سرفه و علائم سرماخوردگي در كودكان (مورخ 29/10/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و چهار (84): حذف انديكاسيون PNE از موارد مصرف اسپري و قطره بيني دسموپرسين (مورخ 28/10/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و سه (83): افزايش خطر بروز آسيب هاي عضلاني و رابدوميوليز ناشي از مصرف همزمان سيمواستاتين و آميودارون (مورخ 29/08/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هشتاد و دو (82): جمع آوري آمپول ليدوكائين 2% ساخت شركت داروسازي شهيد قاضي (مورخ 28/08/1387) .... بيشتر
 

اطلاعيه شماره هشتاد و يك (81): سندرم استيونس جانسون و نكروز اپيدرمي سمي ناشي از داروها (مورخ 31/04/1387) .... بيشتر


اطلاعيه شماره هشتاد (80): هشدار در خصوص عوارض شديد و كشنده ناشي از مصرف سفترياكسون (مورخ 31/04/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و نه (79): مواد حاجب مبتني بر گادولينيوم و احتمال بروز فيبروز سيستميك نفروژنيك (مورخ 12/03/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و هشت (78): هپارين سديم و هشدارهاي ايمني جديد (مورخ 30/02/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و هفت (77): قطع موقت توليد و توزيع آمپول هاي هيدروكورتيزون سديم فسفات ساخت شركت داروسازي ابوريحان (مورخ 22/02/1387) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و شش (76): هشدار در خصوص مصرف فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگي و سرفه در كودكان با سن كمتر از دو سال (مورخ 16/11/1386) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و پنج (75): ريسك قلبي-تنفسي متعاقب تزريق اشتباه آتراكوريوم با نام تجاري Tracrium به جاي تريامسيونولون با نام تجاري Tricortal .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و چهار (74): هشدار در رابطه با ايجاد مسموميت كشنده با متادون در اطفال (مورخ 05/08/1386) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و سه (73): خطا در برچسب زني فرآورده هاي تزريقي (مورخ 25/06/1386) .... بيشتر

اطلاعيه شماره هفتاد و دو (72): مرگ يك كودك متعاقب تزريق اشتباه سولفات روي خوراكي (مورخ 18/06/1386) .... بيشتر
 
اطلاعيه شماره هفتاد و يك (71):  هشدار در خصوص اجتناب از مصرف فرآورده بدون مجوز Urocol.....بيشتر
 
اطلاعيه شماره هفتاد (70):  مرگ ناشي از تزريق همزمان سفترياكسون با فرآورده هاي حاوي كلسيم (مورخ  10 / 5 /1386)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و نه (69):  نارسايي كليه و سيتوپني ناشي از Deferasirox (مورخ 1386/5/7)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و هشت (68):  جمع آوري آمپول هاي اكسي توسين ساخت شركت داروسازي ابوريحان (مورخ 211386/1)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و هفت (67):  كاهش اثرات ضد پلاكتي آسپرين در اثر مصرف همزمان با ايبوپروفن (مورخ 1385/12/20)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و شش (66):  هشدار در خصوص انفوزيون وريدي وانكومايسين (مورخ 1385/12/16)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و پنج (65):  هشدار در خصوص شروع تأخيري ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين (مورخ 1385/12/14)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و چهار (64): هشدار در خصوص مصرف لواميزول (مورخ 1385/12/06)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و سه (63): ختنه و عوارض آن (مورخ 1385/08/15)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و دو (62): هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشي از ليدوكائين غيرمجاز Panther جهت انجام ختنه (مورخ 1385/08/10)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت و يك (61): Atomoxetine و خطر افزايش افكار خودكشي در كودكان و نوجوانان (مورخ 1385/08/10)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره شصت (60): گزارش جديد افتادگي مچ پا مشكوك به تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم (مورخ 1385/06/29)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و نه (59): مسموميت با سرب (مورخ 1385/06/26)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و هشت (58): بروز تشنج متعاقب استفاده از ليدوكائين غير مجاز جهت انجام ختنه (مورخ 1385/06/11)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و هشت (57): هشدار در رابطه با تزريق آهن دكستران (مورخ 1385/06/05)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و شش (56): پاروكستين و خطر خودكشي (مورخ 1385/02/30)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و پنج (55): مرگ يك كودك متعاقب اشتباهات دارو پزشكي (مورخ 1385/02/29)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و چهار (54): تيوريدازين و عوارض شديد قلبي (مورخ 1385/02/28)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و سه (53): جمع آوري محلول شستشوي لنز ReNu with MoistureLoc (مورخ 1385/02/27)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و دو (52): مرگ ناشي از مصرف پرومتازين در كودكان با سن كمتر از 2 سال (مورخ 1385/02/10)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه و يك (51): بروز تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفيلين و سيپروفلوكساسين (مورخ 1384/11/23)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنجاه (50): هشدارهاي جديد در رابطه با مصرف كلوزاپين (مورخ 1384/11/15)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و نه (49): فيناسترايد و ناهنجاري هاي جنيني (مورخ 1384/10/12)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و هشت (48): تاري ديد متعاقب مصرف سيلدنافيل (مورخ 1384/08/17)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و هفت (47): هشدار مجدد در خصوص مرگ ناشي از تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي مترونيدازول (مورخ 1384/08/14)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و شش(46): اختلالات شديد بينايي متعاقب مصرف داروهاي سيلدنافيل، تادالافيل، واردنافيل (مورخ 1384/06/22)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و پنج (45): شوك آنافيلاكسي ناشي از تزريق وريدي سفازولين (مورخ 1384/05/12)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و چهار (44): تشنج متعاقب مصرف موضعي ليندان (Lindane) (مورخ 1384/05/08)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و سه (43): مرگ در اثر تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي مترونيدازول (مورخ 1384/04/12)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و دو (42): ترامادول، يك داروي شبه اپيوئيد و ضد درد (مورخ 1384/04/04)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهل و يك (41): celecoxib و عوارض قلبي – عروقي (مورخ 1383/12/15)...بيشتر
 
 اطلاعيه شماره چهل (40): نحوه گزارش عوارض دارويي (مورخ 1383/10/23)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و نه (39): سفالوسپورين هاي تزريقي نيز شوك آنافيلاكسي مي دهند (مورخ 1383/10/22)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و هشت(38): جمع آوري Vioxx® ) Rofecoxib) از بازار دارويي جهان توسط شركت سازنده (مورخ 1383/09/25)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و هفت (37): هشدارهاي ايمني در رابطه با مصرف Enoxaparin (مورخ 1383/08/30)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و شش (36): سيلدنافيل و عوارض شديد قلبي (مورخ 1383/03/17)...بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و  پنج (35):  هشدار در رابطه با هيپرگليسمي ناشي از مصرف كلوزاپين و اولانزپين (مورخ 28 / 2 / 1383).....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و  چهار (34): هشدار مهم در رابطه با مصرف سالمترول (مورخ  30 / 11 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و  سه (33): عوارض قلبي شديد متعاقب مصرف سيزاپرايد (مورخ 25 / 11 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و دو (32): مرگ متعاقب مصرف ايمونوگلوبولين وريدي (IVIG) (مورخ 10 / 10 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي و يك (31):  سندرم استيونس جانسون ناشي از مصرف لاموتريژين (مورخ 22 / 9 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سي (30): تشديد و توسعه عوارض تزريق ترامادول 100 ميلي گرمي (مورخ 20 / 8 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و نه (29): هشدار در مورد استفاده از  (Paroxetine (paxil در بيماران زير 18 سال (مورخ 19 / 8 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و هشت(28): ترامادول و عوارض آن (مورخ 22 / 5 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و هفت(27) مرگ متعاقب مصرف سولفات منيزيم (مورخ 25 / 5 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و شش (26): عوارض شديد پوستي ناشي ازمصرف لاموتريژين (مورخ 6 / 3 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و پنج (25): ايمني فرآورده هاي موضعي Lindane در درمان جرب و شپش (مورخ 3 / 3 / 1382)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و چهار (24): تغيير در Labeling ايزوترتينوئين (Accutane) اعلام شده توسط FDA (مورخ 14 / 10 / 1381)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و سه (23): هشدار مهم در ارتباط با داروي Zoloft) Sertraline) (تاريخ: 14 / 10 / 1381)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و دو(22): اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :آسيب عصب سياتيك ناشي از تزريق آمپول ولتارن ( ديكلوفناك سديم)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست و يك (21): مرگ ناشي از تزريق سرم حيواني به جاي سرم انساني (مورخ 1381/8/19)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره بيست (20): ريسپريدون (Risperidone) و عوارض اكستراپيراميدال ( مورخ 18 / 1 /1381)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره نوزده (19): نكات مهم در مورد تزريق آمپول  Voltaren(ديكلوفناك سديم) (مورخ 1380/10/1)....بيشتر 
 
اطلاعيه شماره هجده (18): عوارض ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم با نام تجارتي Voltaren (مورخ 1380/8/13)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره هفده (17): قطع توليد و توزيع داخلي آمپول هاي ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام به علت عارضه برگشت ناپذير فلج پا ( مورخ 1380/6/25)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره شانزده (16): فلج برگشت ناپذير ناشي از آمپول ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام (مورخ 17 / 5 / 1380)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره پانزده (15): هشدار در مورد تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم و آمپول پيروكسيكام (مورخ 1380/4/23)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهارده (14): گزارش جديد افتادگي مچ پا ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم (مورخ 1380/2/4)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سيزده (13): فنيل پروپانول آمين و خونريزي مغزي ناشي از آن (مورخ 1380/1/29)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره دوازده (12): هايپريكوم پرفوراتوم (هايپپران)  و تداخلات دارويي ناخواسته  (مورخ 1380/1/29)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره يازده (11): افتادگي مچ پا ناشي از تزريق آمپول پيروكسيكام (مورخ 1378/11/4)....بيشتر
 
اطلاعيه شماره ده (10): اينترفرون آلفا....بيشتر
 
اطلاعيه شماره نه (9): اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي....بيشتر
 
 اطلاعيه شماره هشت (8): سيزاپرايد Cisapride....بيشتر
 
اطلاعيه شماره هفت (7): داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACEIs) و عوارض ناشي از آنها....بيشتر
 
اطلاعيه شماره شش (6): سرفه ناشي از داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيو تانسين....بيشتر
 
اطلاعيه شماره پنج (5): كوتريموكسازول و عوارض ناشي از آن....بيشتر
 
اطلاعيه شماره چهار (4): ايندومتاسين و عوارض ناشي از آن....بيشتر
 
اطلاعيه شماره سه (3): گزارشات عوارض ناخواسته ناشي از تزريق ديكلوفناك همچنان رو به افزايش است....بيشتر
 
اطلاعيه شماره دو (2): هشداردر مورد شكل تزريقي پيروكسيكام....بيشتر
 
اطلاعيه شماره يك (1): هشدار تزريق عضلاني ديكلوفناك و فلج ناشي از آن....بيشتر
1398/01/24
Powered by DorsaPortal