معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
كاركنان

 
 
 دکتر امینی                         رئیس اداره                                                          
                                                011-33044433                                                
       
 
دکتر اسداله پور کوتنایی
کارشناس تحقیق و توسعه
         011-33044433
 
 دکتر نبوی
کارشناس تحقیق و توسعه
        011-33044433
  
دکتر طاهری
کارشناس تحقیق و توسعه
011-33044433 
   
  دکتر گلی ناری 
کارشناس تحقیق و توسعه
 
 
 
  011-33044433
1398/11/27
Powered by DorsaPortal